Aktualności
  Zaloguj
images
  

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Categories: | Author: Danuta Minta | Posted: 2017-11-10 | Views: 186

       Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
pod hasłem 
"Ku czci poległym żołnierzom Armii Krajowej "

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs recytatorski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
    regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Szkoła Podstawowa im. Arkadego
       Fiedlera w Raszkowie ( bibliotekarz Danuta Minta , nauczyciel historii Anna
       Sikorska )
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły .

II. Cele konkursu:
            1. Zainteresowanie młodzieży szkolnej twórczością wspominającą żołnierzy AK .
2. Uzmysłowienie konieczności podtrzymywania pamięci o tych , którzy oddawali
   swe życie za Ojczyznę.
3. Kształtowanie postawy szacunku dla takich wartości jak : ojczyzna ,patriotyzm ,
    wolność.
4. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie .
5. Kształcenie poprawnej recytacji.
6. Umożliwienie uczniom rywalizacji poprzez udział w konkursie.
7. Wyszukiwanie młodych talentów recytatorskich.
8. Organizacja czasu wolnego młodzieży.

III. Zasady i przebieg konkursu:

1. Każdy uczestnik zgłasza swoją kandydaturę do bibliotekarza- pani Danuty Minty.
2. Zgłoszenia należy dokonać do końca 5 stycznia 2018 roku.
3. Wybór wiersza  powinien być związany  Armia Krajową ; nie może to   
    być utwór jedno- czy dwustrofowy.
4. Istotne jest rozumienie przesłania liryku przez każdego uczestnika.
5. Konkurs odbędzie się 05. 02. 2018 r. (poniedziałek) w pomieszczeniu Szkolnej
   Biblioteki ( NA PARTERZE )
6. Jury konkursowe będzie brało pod uwagę rozumienie treści wiersza, akcentowanie,
    umiejętność modulowania głosem, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych oraz
    czystość i poprawność wymowy.

IV. Kryteria oceny:
            • opanowanie pamięciowe utworu,
• kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
• trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu,
  tempo mówienia),
• ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora ),
•  czystość i poprawność wymowy,
• czas prezentacji nie powinien przekraczać 6 minut.

V. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin będzie ogólnie dostępny na ściennej gazetce w bibliotece szkolnej .
2. Dodatkowe pytania prosimy kierować do bibliotekarz, pani Danuty Minty
    bądź  pani Anny Sikorskiej.
                                                         Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Bookmark and Share

Return to previous page
  
images images
Copyright (c) 2019 www.GimRaszków.edu.pl
Aktualności  |  Nauczyciele  |  Szkoła w obiektywie  |  Stołówka szkolna  |  Pracownie językowe  |  Szkoła w ruchu