Rada Rodziców
  Zaloguj
images
 Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców:
-występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw    oświaty,
 -udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
 -działa na rzecz stałej poprawy bazy dydaktycznej szkoły,
 -pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
 -współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 -współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,
 -deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum,
 -regulamin opracowuje Rada Rodziców, jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

 Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
1. Przewodniczący – Małgorzata Marciniak
2. Zastępca – Alina Hoińska Olejniczak
3. Skarbnik – Przygoda Jula

  
images images
images
 Podziękowanie dla sponsorów zabawy karnawałowej
Aktualna

W dniu 26.02.2011 r. w Domu Gościnnym „HaGen” w Szczurawicach Rada Rodziców zorganizowała kolejną zabawę karnawałową. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie rodzicom. Dziękujemy wszystkim sponsorom. Ten wspaniały bal karnawałowy nie mógłby się odbyć bez ich aktywności, zaangażowania i bezinteresownej hojności. Od wielu firm i osób prywatnych otrzymaliśmy wsparcie w postaci różnych cennych rzeczy i talonów na usługi i zakupy, które stały się przedmiotem loterii fantowej. Dochód ze sprzedaży losów przeznaczony zostanie na zakup szafek szkolnych skrytkowych dla uczniów naszego Gimnazjum.    Czytaj więcej...


  
images images
images
 Zabawa karnawałowa
Aktualna

Dnia 26.02.2011 r. odbyła się w Szczurawicach zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców przy Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie. Organizatorzy przygotowali wspaniały wieczór w przepięknym Domu Gościnnym „HaGen”. W dobry nastrój wprowadziło uczestników już samo serdeczne powitanie dokonane wspólnie przez panią wicedyrektor Gimnazjum mgr Marię Izydorek, pana Piotra Karwika przewodniczącego Rady Rodziców. Ku ogólnemu zadowoleniu goście przybyli licznie mimo mroźnej pogody.   Czytaj więcej...


  
images images
images
 Galeria - zabawa karnawałowa
Search Tags 
  
images images
images
 ZAPROSZENIE NA BAL KARNAWAŁOWY
Aktualna

 ZAPROSZENIE
NA
BAL KARNAWAŁOWY
  Czytaj więcej...


  
images images
Copyright (c) 2019 www.GimRaszków.edu.pl
Aktualności  |  Nauczyciele  |  Szkoła w obiektywie  |  Stołówka szkolna  |  Pracownie językowe  |  Szkoła w ruchu